Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bakgrund till lex Maja – fortsättning

Bakgrund till lex Maja – fortsättning

Från och med den 1:a april 2019 får därför personal inom socialtjänsten och hälso-​ och sjukvården möjlighet att anmäla vanvård av djur.

Tidigare hindrade lagstiftningen att man anmälde djurskyddsproblem hos brukare eller patienter.

Nu finns det därför en sekretessbrytande regel som gör att personal kan anmäla vanvård av djur till Länsstyrelsen eller Polismyndigheten.