Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Utbildningskatalog

I utbildningskatalogen hittar du alla kurser som finns tillgängliga för dig som arbetar mot Alingsås kommun. 

Politiker

För förtroendevalda politiker finns här bland annat en handbok om hur uppdraget fungerar.

Free

Politikerhandbok för förtroendevalda

Free

Utbildning för presidier i fullmäktige, nämnder och styrelse

Vård och omsorg

Här finns kurser för dig som arbetar mot Alingsås kommuns vård- och omsorgsförvaltning, exempelvis som extern vårdgivare.

Free

Inför delegering – KAD, urinkateter

Free

Inför delegering – Läkemedelsutbildning

Den här kursen är för dig som skall få eller förnya din delegering

Free

Inför delegering – Linda ben

Free

Inför delegering – Peritonealdialys

Free

Inför delegering – Sårvård

Free

Inför delegering – Sondhantering

Free

Inför delegering- Syrgasbehandling

Övriga kurser

Här hittar du övriga kurser som kan hjälpa dig i ditt arbete tillsammans med Alingsås kommun.

Free

Information för dig som arbetar som timavlönad via Time Care Pool i Alingsås kommun

Free

Instruktion för årsräkning och löpande redovisning i Excel (god man och förvaltare)

Free

Välkommen till Alingsås kommun