Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Utbildning för presidier i fullmäktige, nämnder och styrelse

Den här e-utbildningen vänder sig till dig som har blivit vald som ordförande, vice ordförande eller andra vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse. Utbildningen ska fungera som ett stöd till dig i ditt uppdrag. Du behöver inte gå igenom utbildningen i sin helhet, utan du kan välja ut de avsnitt som är mest relevanta för dig. Du kan också när som helst komma tillbaka till utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fem delar. Den börjar övergripande för att sedan lotsa dig igenom presidiets praktiska uppdrag.