Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Omröstning (votering)

Omröstning (votering)

Innan beslutet är fattat, innan ordföranden har hunnit befästa beslutet med ett klubbslag, begärs ibland omröstning (votering). När omröstning begärs meddelar ordföranden detta förslagsvis enligt följande (om det finns två förslag till beslut): ”Omröstning har begärts och den ska verkställas. Ja för bifall till arbetsutskottets förslag, och nej för bifall till Bengts förslag”. Sekreteraren ropar upp ledamöterna en efter en och de avger sina ja- respektive nej-röster. När rösterna är sammanräknade meddelar ordförande resultatet.

I de fall det finns fler än två förslag till beslut, blir det förslag ordförande har uppfattat som det vinnande huvudförslag. Det huvudförslag som ordförande bestämmer kan inte prövas. Efter att omröstning har begärts meddelar nu ordförande att omröstning har begärts och ska verkställas, samt vilket förslag som är huvudförslag. Fullmäktige eller nämnden har nu att ta ställning till vilket förslag som ska vara motförslag. Det kan låta såhär: ”Jag kommer nu att ställa Bengts förslag mot Berits förslag för att utse motförslag till huvudförslaget.
Ska Bengts förslag vara motförslag till huvudförslaget?
Ska Berits förslag vara motförslag till huvudförslaget?
Jag finner att Bengts förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.”

Vilket förslag som ska vara motförslag kan oftast bestämmas genom acklamation. Begärs omröstning på vilket förslag som ska vara motförslag utför ordförande detta enligt första stycket ovan, innan den slutliga omröstningen genomförs mellan huvudförslaget och det framtagna motförslaget.