Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Nämndens roll

Nämndens roll

Nämnderna ansvarar för att besluta i frågor som rör nämndens verksamhet. Vilken verksamhet nämnden ansvarar för framgår i nämndens reglemente. Genom reglementet delegerar kommunfullmäktige en specifik del av kommunens verksamhet till nämnden. Nämnden tar även beslut om styrdokument som ska leda verksamheten, och ansvarar för det dagliga arbetet inom sin verksamhet.

Nämndernas och styrelsens ansvar framgår av kommunallagen kapitel 6.