Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Flera förslag till beslut

Flera förslag till beslut

Efter att ledamöterna har godkänt hur förslagen är ställda och ordföranden har klubbat, lägger ordföranden fram samtliga förslag. Har det kommit in tre förslag kan det till exempel se ut såhär:

Bifaller nämnden arbetsutskottets förslag?
Bifaller nämnden Bertils förslag?
Bifaller nämnden Berits förslag?

Ledamöterna svarar ja eller nej efter frågorna och ordföranden talar därefter om vad ordförandens uppfattning om vad som har beslutats. Ordföranden avvaktar sedan i några sekunder innan beslutet bekräftas med ett klubbslag och uttalar beslutet. Till exempel ”Jag finner att nämnden har beslutat enligt arbetsutskottets förslag”. När klubban är slagen har beslutet fattats med så kallad acklamation, det har beslutats enhälligt.