Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ, och skiljer sig också en del från övriga beslutsinstanser i kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om alla principiellt viktiga frågor. Fullmäktige beslutar bland annat om kommunens budget, hur kommunens politiska organisation ska se ut och vilka förtroendevalda som sitter i kommunens nämnder och styrelse.

I kommunallagen kapitel 5 regleras kommunfullmäktige.

I Alingsås kommun har kommunfullmäktige 51 ledamöter, och presidiet består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.