Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Protokollets innehåll

Protokollets innehåll

Vad protokollet ska innehåll framgår av kommunallagen. Gemensamt för både fullmäktige och nämnd är att protokollet ska innehålla följande (KL 5 kap § 67):
   1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,
   2. i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,
   3. genomförda omröstningar och resultaten av dem,
   4. vilka beslut som har fattats,
   5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, och
   6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

För fullmäktige ska protokollet även innehålla uppgift om vilka interpellationer och frågor som har ställts, och vilka som har besvarats.

I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en protokollsanteckning, detta regleras inte i kommunallagen och det är upp till ordförande att bestämma om protokollsanteckning får lämnas. En protokollsanteckning är en kort meningsyttring som skrivs in i protokollet. De andra ledamöterna har rätt att få ta del av innehållet i protokollsanteckningen eftersom den ska föras in i protokollet.