Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sammanträde

Sammanträde

Efter beredning och utskickad kallelse, ska ärendena i kallelsen behandlas under ett sammanträde. Det är under sammanträdet som presidiets och ordförandens roll blir tydlig. Ordföranden, med hjälp av övriga presidiet, ska hålla ordning på sammanträdet från det att sammanträdes öppnas till ett det avslutas.

I kommunstyrelsen och nämnderna kan ordföranden delta i debatten under sammanträdet och lägga egna förslag till beslut. I fullmäktige kan ordföranden lämna över till vice ordföranden för att sedan framföra sina synpunkter i ett ärende. Ordföranden i fullmäktige bör inte lägga egna förslag till beslut.