Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ordförandens roll i beredningen

Ordförandens roll i beredningen

Utöver presidieberedningen är ordförandeberedning den vanligaste och viktigaste formen av politisk beredning inför nämnd- eller utskottssammanträden. Ordföranden har ett ansvar att hålla sig uppdaterad om vad som händer i förvaltningen, och vilka ärenden som bereds så att planeringen av sammanträdena kan fungera smidigt. Ordföranden är en länk mellan förvaltningen och nämnd, och är dessutom ofta den som får frågor från media om de ärenden som ska upp politiskt.

För att ordföranden ska ha möjlighet att göra detta krävs en kontinuerlig kontakt med förvaltningschef och andra berörda i förvaltningen. Det är viktigt med ett bra samspel mellan ordföranden och förvaltningschef för att nämndsammanträdena ska bli så bra som möjligt.