Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Protokoll och justering

Protokoll och justering

Efter sammanträdet skriver sekreteraren för mötet ett protokoll som sedan ska justeras. Att det förs ett protokoll över sammanträdet är ordförandens ansvar, och ordförande justerar alltid protokollet. Den eller de andra som ska justera utses vid varje sammanträde.