Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Roller och ansvar

Roller och ansvar

Kursens första del handlar om i vilken kontext presidiet befinner sig, vad är de olika kommunala instansernas roll och ansvar. Finns det ett speciellt ansvar för presidiet, och vad är alla förtroendevaldas ansvar?