Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ordförandens ansvar

Ordförandens ansvar

Förutom att vara en del av presidiet har ordföranden ett utpekat ansvar. Mer utförligt om ordförandens uppgifter kommer längre fram i denna e-learning, bland annat i information om kallelse, protokoll och ordförandens roll på sammanträdet.

Ordföranden i styrelsen och nämnd har ofta delegation att fatta beslut i brådskande ärenden, det vill säga ärenden som inte kan avvakta nästa sammanträde.