Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kallelse

Kallelse

När beredningen är färdig ska nämnd, styrelse eller fullmäktigeledamöter kallas till sammanträde. Enligt reglemente ska kallelsen vara skriftlig och delas till ledamöter, ersättare och andra som ska närvara vid sammanträdet senast fem dagar innan sammanträdesdagen. I det här avsnittet får du information om vad som gäller när kallelse ska skickas, vad som är ordförandens ansvar och vad som är förvaltningens ansvar.