Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förvaltningens roll och ansvar

Förvaltningens roll och ansvar

Styrelsen eller nämnden har alltid det yttersta ansvaret. Det är vanligt att flera typer av beslut delegeras till tjänstepersoner, men som styrelse och nämnd är det viktigt att komma ihåg att det inte innebär att ansvaret flyttas från nämnd till tjänsteperson. De anställda i förvaltningen ska verkställa det som beslutas av fullmäktige, styrelse eller nämnd, och avge neutrala utredningar och yttranden som underlag för beslut.

De anställda nämns i kommunallagen i kapitel 7, och reglerar framförallt kommundirektörens ställning. Vidare ges möjlighet att delegera ärenden till anställda, och en skyldighet att lämna upplysningar vid kommunfullmäktiges sammanträden eller till revisorer.