Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beredningsprocessen

Beredningsprocessen

I avsnittet beredningsprocessen, eller beredning, behandlas vad som händer innan ärenden kommer upp för beslut, och vilken roll presidiet och ordföranden spelar i det arbetet.