Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förvaltningens roll i beredningen

Förvaltningens roll i beredningen

Alla ärenden som ska upp för politiskt beslut i nämnd, styrelse och fullmäktige bereds av tjänstepersoner i förvaltningen. Den beredning som tjänstepersoner utför handlar om att ta fram underlag och att presentera ett förslag till beslut, vanligen i en så kallad tjänsteskrivelse. Förvaltningens beredning presenteras i kallelsen som skickas ut till nämnd, styrelse och fullmäktige. Det är också möjligt för de förtroendevalda att efterfråga muntlig dragning på ärendena, och då är tjänstepersoner även med på nämnden, styrelsen eller fullmäktige och föredrar sina ärenden.

Det kan finnas lagstiftning som ställer krav på hur vissa ärenden ska beredas, till exempel anger plan och bygglagen hur planer ska ställas ut innan beslut fattas. Prata med din förvaltningschef och någon och i så fall vilka speciallagstiftningar som kan komma att ställa krav på din nämnds beredning.