Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsens roll

Kommunstyrelsen är organisatoriskt på samma nivå som samtliga andra nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen har dock ett lednings- och styrningsansvar. Det innebär att styrelsen ska leda och samordna kommunens angelägenheter, och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska samordna arbetet och ta fram styrdokument för kommunen. Styrelsen har också ett ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen bereder samtliga ärenden innan de går vidare till kommunfullmäktige.

I Alingsås kommun har kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande, som också utgör kommunens två kommunalråd.