Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Instruktion för årsräkning och löpande redovisning i Excel (god man och förvaltare)

I denna kurs får du lära dig om hur du upprättar en årsräkning.

Vi går först igenom övergripande om rekommenderad kontostruktur samt hur du för löpande redovisning i ditt uppdrag som ställföreträdare. Vi går vidare med hur du fyller i de olika delarna i årsräkningen, del för del. Avslutningsvis går vi igenom vilka underlag som ska bifogas årsräkningen samt lyfter vanliga fel/misstag vi ser i granskningen med tips för hur du kan hitta en eventuell differens.

Du kan se de respektive avsnitten efter behov eller gå igenom alla för att få en grundkurs i hur du för löpande redovisning samt fyller i en årsräkning.