Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Underlag

Underlag

Här tar vi upp vilka underlag du ska bifoga årsräkningen samt vad vi menar med underlag. Vi kommer även visa några exempel på hur underlag kan se ut under avsnittets gång.

Saknar vi nödvändiga underlag kommer vi skicka en komplettering till dig, varför det är viktigt att skicka in rätt underlag från början. Stäm gärna av med checklistan innan du skickar in.