Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bakgrund

Bakgrund

Vårdskador inom hälso- och sjukvården kallas ofta lex Maria.

Namnet kommer från en händelse på Maria sjukhus i Stockholm 1936. Fyra patienter dog efter att de av misstag fått injektioner med desinfektionsmedel istället för bedövningsmedel.

Innehållet i denna kurs är hämtat från Patientsäkerhetslagen och IVO – inspektionen för vård och omsorg.