Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bakgrunden till lex Sarah

Bakgrunden till lex Sarah

Det här är undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 berättade i TV om vanvård av de äldre på Polhemsgården i Solna. Innan dess hade personalen kontaktat fackförening, kommunen och det företag som ansvarade för verksamheten angående att de gamla for illa, utan att något gjordes.

Detta ledde förstås till stor massmedial uppmärksamhet vilket så småningom ledde till att bestämmelsen om lex Sarah inrättades. Lagen trädde i kraft den 1:a januari 1999.

Efter det blev lex Sarah det vardagliga namnet på 14 kap. 3 § i Socialtjänstlagen.