Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beställning

Beställning

Med kontroll av beställning menas att inköp sker i enlighet med kommunens inköpspolicy och ramavtal. Kontrollen ska ske vid inköpstillfället, inte i efterhand.