Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Film om SBAR (film 7,09 min)

SBAR

 

 

Kommunikation

För att undvika misstag, på grund av bristande kommunikation, inom vården, är det av viktigt att kunna kommunicera strukturerat.
Metoden går att använda vid  både stressiga och vid lugnare situationer.

SBAR  står för Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation och du kommer i filmen få lära dig mer om hur du kan kommuniciera med  exempelvis en sjuksköterska.