Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Förflyttningsteknik

Förflyttningsteknik

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning behöver inte vara tungt – om du använder rätt teknik! Det kan röra sig om att använda en god förflyttningsteknik eller hjälpmedel, men även hur du samarbetar med personen och med dina kollegor.  Att planera förflyttningen är viktigt, så att ni har gott om utrymme och så att både person och medarbetare vet vad som ska ske.

Din arbetsgivare har ansvar för din arbetsmiljö, men du har också ett eget ansvar. Du behöver bedöma hur situationen är när du är på plats hos personen.  Är du osäker i en förflyttningssituation bör du arbeta med någon som har mer erfarenhet. Att använda ett tekniskt hjälpmedel på fel sätt kan medföra en skaderisk för både personen och dig själv.