Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Grundläggande kunskap trycksår -Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

Riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment

Det finns många riskfaktorer och vårdrelaterade riskmoment beskrivna i litteraturen, dessa kan variera från person till person. Man bör särskilt uppmärksamma att personer som har nedsatt rörelse- och aktivitetsförmåga, nedsatt allmäntillstånd, som är sängliggande och/eller rullstolsburen har en ökad risk för att utveckla trycksår. Fuktig hud är också en riskfaktor då det minskar hudens styrka och gör den mer känslig för skjuv och tryck.

Läkningshämmande faktorer för att sår ska kunna läka bör följande faktorer uppmärksammas hos patienten:

 • Sjukdomstillstånd tillexempel diabetes, arteriell och eller venös insufficiens, minskad aktivitetsförmåga, smärta, infektion, nedsatt allmäntillstånd hämmar sårläkning
 • Tryck mot utsatta punkter där ben ligger nära hud försvårar blodcirkulationen och därmed är tryckskada ett faktum.
 • Nedsatt cirkulation, perfusion och syresättning.
 • Bensvullnad fördröjer sårläkningsprocessen.
 • Nedsatt känsel på grund av fysisk skada eller sederande och smärtstillande läkemedel, vilka kan påverka personens normala signaler till lägesändring.
 • Avvikande blodvärden, exempelvis lågt Hb eller albumin.
 • Nedsatt medvetandegrad.
 • Undernäring. Näringstillstånd är viktigt för god sårläkning
 • Lågt vätskeintag, speciellt hos äldre.
 • Tobaksrökning hämmar
 • Läkemedel exempelvis antiinflammatoriska (NSAD-preparat) kan hämma sårläkningen.
 • Smärta kan ibland hämma sårläkningen
 • Sårinfektion försvårar sårläkningen
 • Förhöjd kroppstemperatur.
 • Hög ålder.
 • Den psykosociala situationen kan också ha betydelse för sårläkningen.