Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Inledning

Inledning

Denna utbildning syftar till att ge dig som medarbetare mer kunskap i ämnet informationssäkerhet. Inledningsvis förklaras vad informationssäkerhet innebär, varför arbetet med informationssäkerhet är så viktigt och sedan följer kort information hur det regleras och hanteras i Alingsås kommun.

Därefter följer 10 avsnitt som utgör olika delar av informationssäkerhetsområdet. Genom animerad film (MSB) introduceras i varje avsnitt ett grundläggande koncept inom informationssäkerhetsområdet. Vid önskan om fördjupning kring vad som gäller i vår organisation inom respektive område, se länkar under filmerna till aktuellt avsnitt ur Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun.

 

Har du någon fråga kring utbildningen eller informationssäkerhet i stort, tveka inte på att kontakta någon av nedanstående:

Anthon Gustafsson, informationssäkerhetssamordnare, 0322-617005, anthon.gustavsson@alingsas.se

Joachim Palmqvist, IT-säkerhetssamordnare, 0322-616290, joachim.palmqvist@alingsas.se