Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kognition – vad betyder det?

Kognition – vad betyder det?

Personer som kämpar varje dag med att förstå sin vardag. Vi behöver bli nyfikna på personens inre liv

Helene Tranquist

Kognition behandlar de grundläggande psykologiska funktionerna. Enkelt kan det beskrivas som hela tankeverksamheten.

Arbetet med personer med funktionsstörning innebär att dagligen möta människor som kämpar med att förstå sin vardag. Det kan liknas med att vi bara ser toppen av isberget.