Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Lagstiftning och bärande principer för LSS

Lagstiftning och bärande principer för LSS

Bakgrund

LSS står för lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och antogs 1994. Den var en central del i förändringen av handikappspolitiken som brukar kallas handikappsreformen.

Under utredningsarbetet blev det tydligt att människor med stora funktionsnedsättningar ofta saknade sådant som var självklart för andra. De insatser som man kunde få från socialtjänsten och hälso- och sjukvården var inte tillräckliga för att skapa levnadsförhållanden som kunde jämföras med de som människor utan funktionsnedsättningar hade.