Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Lär dig om projektmodellen

Lär dig om projektmodellen

Här kan du lära dig mer om Alingsås kommuns projektmodell. I utbildningsfilmerna nedan går vi igenom vad ett projekt är, hur en projektorganisation kan se ut och vad som ingår de olika projektfaserna.

Del 1 – Vad är ett projekt? Och projektets olika roller.

Del 2 – Projektorganisation och projektets faser.

Del 3 – Fort. kring projektets faser. Samt avslutning.