Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Mera om kommunikation

Mera om kommunikation

Vad är egentligen kommunikation?

Det är också en mänsklig rättighet att ha tillgång till sitt språk och att få möjlighet att kommunicera oavsett kommunikationssätt så att man kan uttrycka sin vilja och åsikt.

I FN:s konvention om Rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra.