Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Någon annans brevlåda

Någon annans brevlåda

Du kan gå in i en annans användares brevlåda och titta. Du kan också plocka brev från brevlådan och skicka till dig själv eller en annan person.

Om du skickar vidare brev märks brevsymbolen med en grön pil.

Observera att du inte kan plocka upp fakturan och kontera/attestera från någon annans brevlåda.

Om du behöver hantera en faktura som ligger i någon annans brevlåda, måste du först skicka den till din egen brevlåda. Därefter kan du hantera fakturan som vanligt. Du skickar fakturan genom att bocka i rutan till vänster om fakturan och klicka på Skicka.