Alingsås kommuns öppna digitala kurser

rrrr

Hygienrutiner i arbetet

För att vi ska kunna bedriva en säker vård och omsorg är god hygien helt avgörande. Brister i hygien kan få svåra följder för brukare, dig själv och andra. 

För dig som ska arbeta inom äldreomsorg använder vi till exempel inte smycken eller nagellack i vårt arbete. Vi är noga med att ha kortärmade klädesplagg av hygienskäl.

Under din introduktion kommer du få ta del av våra rutiner för hygien, du går tillsammans med din handledare igenom dokumenten och får vägledning kring basala hygienrutiner, eventuella arbetskläder och desinfektion.

Desinfektion när du använder handskar

När du tar på föremål och på andra personer fastnar mikroorganismer på dina händer. Mikroorganismer kan till exempel vara virus, bakterier eller parasiter som kan orsaka sjukdomar. När du sedan tar på dina ögon, din näsa eller din mun kan mikroorganismer komma in i din kropp.

Du kan också föra mikroorganismer vidare till andra. Du behöver använda dina händer hela tiden i ditt arbete – och du kan både få och sprida mikroorganismer. Det här är inget du kan undvika, men du behöver göra allt du kan för att hålla dina händer rena och minksa sprodningen till andra.