Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skapa dokument i Alfresco

Skapa dokument i Alfresco

Inne i ”Mina filer” lagrar du dina egna arbetsdokument. Här skapar du själv din egen mappstruktur.

Inne i ”Mina filer” och i samarbetsytor där du har rätt behörighet kan du skapa ett nytt dokument. Du klickar då på ”Skapa” och sedan ”Dokument”.

 

Du fyller i filnamn, titel och väljer om dokumentet är offentligt eller sekretessbelagt.  Därefter ska du välja dokumentmall.

En ruta kommer upp där du ska välja var du ska hämta din mall. Mallen hämtas upp från Mallbiblioteket. Varje förvaltning har här sina Word- och Writermallar lagrade. Det finns också kommungemensamma mallar. Man klickar sig vidare till önskat dokument. Därefter klickar man på plustecknet till höger om dokumentet och klickar OK. Klicka därefter på Skapa.

Dokumentet visas i förhandsgranskningen. Vill du skriva i dokumentet gör du på samma sätt som när du redigerar ett dokument, se avsnitten ”Redigera dokument i MS Office” respektive ”Redigera dokument i Libre Office.