Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Skapa och redigera sidor

Skapa och redigera sidor

Det finns över 1000 sidor på alingsas.se och omkring 50 redaktörer. Här lär du dig hur man skapar både standard- och ämnessidor. Du får även tips på hur man kan göra sidan mer lättläst, vilka olika saker man kan lägga till och hur man optimerar för sökmotorer.

Tips och vanliga fel

  • Skriv en tydlig rubrik och beskrivande ingress för att uppnå bra sökbarhet.
  • Om det är något som är svårt att lösa, är det bäst att kontakta en kommunikatör eller hemsidesansvarig på din förvaltning. Egna påhitt kan lätt orsaka fel.
  • Lägg inte viktig information som kontakt eller öppettider mitt i texten utan i kontaktkort eller inforuta.
  • Skriv hellre ut information på sidan än att bifoga som PDF.
  • Om du bifogar en PDF, se till att den är tillgänglig (se hur man skapar en tillgänglig PDF)
  • Se till att alla bilder har en ”alt-text”, en beskrivning som gör den tillgänglig för individer med synsvårigheter.
  • Undvik för stora textmassor och jobba istället med beskrivande underrubriker. För den allmänna tillgänglighetens skull.