Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Startsidan

Startsidan

När du kommer in i beslutsstödssystemet visas först en startsida. På startsidan visas två diagram, ett för enhetens ekonomi och ett för sjukfrånvaron för din verksamhet.

I den svarta menylisten visas de moduler du har tillgång till.Under varje rubrik finns olika rapporter du har tillgång till. Välj den rapport du vill arbeta med.

Rapporterna presenteras på egna flikar när de öppnas och de visas i den ordning de har öppnats i. Du klickar på  för att stänga en rapport.