Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vad händer sedan?

Vad händer sedan?

När du har rapporterat till din chef eller till den som har beredskap så fortsätter kedjan.

Nu kommer händelsen/risken att utredas, bedömas och avhjälpas eller undanröjas och det görs normalt av ansvarig chef.

Om händelsen efter bedömning anses vara allvarlig så ska den skyndsamt anmälas till inspektionen för vård och omsorg (IVO). På vård- och omsorgsförvaltningen i Alingsås är det SAS* som bedömer och anmäler till IVO.

IVO tar del av händelsen och bedömer om verksamheten gjort det som behövs för att undanröja/minska risken för att en liknande händelse sker igen.

Efter ett tag så får förvaltningen ett svar från IVO. Där står det om de godkänner åtgärderna som vidtagits eller om något behöver kompletteras.

Ärendet avslutas och diarieförs.

*SAS är en förkortning för socialt ansvarig samordnare