Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Testa dina kunskaper -trycksår

Testa dina kunskaper

I den här delen behöver du testa hur mycket du har fått med dig av det material du just gått igenom.

Godkänd: 80%

Det kan finnas fler än ett korrekt svar per fråga.