Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Testa dina kunskaper -Basala hygienrutiner

Testa dina kunskaper

Frågorna kan ha mer än ett svarsalternativ.
Det krävs att du svarar rätt på alla frågor  och du kan göra om provet flera gånger.
Lycka till!