Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Aktiverande förhållningssätt

Aktiverande förhållningssätt

Du ska arbeta efter ett aktiverande förhållningssätt, vilket innebär att;

Ta tillvara individens resurser för att återfå, bibehålla eller utveckla individens förmågor
Se det ”friska” – stimulera individen att själv utföra det den klarar av själv
Vara uppmärksam på dagsform, förutsättningar kan variera från dag till dag eller under dygnet
Arbeta med aktiverande förhållningssätt är att låta individen behålla sin identitet och sin värdighet