Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Ämne 1

Hygienrutiner i arbetet

För att vi ska kunna bedriva en säker vård och omsorg är god hygien helt avgörande. Brister i hygien kan få svåra följder för brukare, dig själv och andra. 

För dig som ska arbeta inom äldreomsorg använder vi till exempel inte smycken eller nagellack i vårt arbete. Vi är noga med att ha kortärmade klädesplagg av hygienskäl.

Under din introduktion kommer du få ta del av våra rutiner för hygien, du går tillsammans med din handledare igenom dokumenten och får vägledning kring basala hygienrutiner, eventuella arbetskläder och desinfektion.

Basala hygienrutiner

Inom vård och omsorg är det viktigt att använda goda hygienrutiner för att skydda både dig och de personer du ska hjälpa i ditt arbete. Här får du lära dig om både basala hygienrutiner. Stäm alltid av med din chef om det är några andra rutiner än basala hygienrutiner du behöver känna till på din arbetsplats. Titta först igenom Socialstyrelsens introduktionsfilm och klicka dig sedan igenom de olika avsnitten nedan.