Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö innefattar allt som påverkar dig på jobbet. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka medarbetares hälsa. Arbetsmiljön ska vara utformad så att alla har skydd mot ohälsa och olycksfall. Det är en förutsättning för att göra ett bra jobb. 

För att förebygga ohälsa och olycksfall och främja en god arbetsmiljö för våra medarbetare finns ett flertal olika rutiner:

Till exempel rutiner gällande:

• Tillbud och arbetsskada

• Hot och våld

• Första hjälpen och krishantering

På många av våra arbetsplatser finns skyddsombud som är arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. Saknar din arbetsplats ett skyddsombud kan du alltid vända dig till ditt huvudskyddsombud. Du kommer få mer information om rutiner och riktlinjer som rör din arbetsplats under introduktionen på enheten. Arbete inom vård- och omsorg kan innebära lyft och förflyttningar. För att göra arbetet säkert för dig och den du hjälper är det viktigt att du använder rätt teknik och de hjälpmedel som finns. Detta kommer du få lära dig mer om under din introduktion i förflyttningsteknik.