Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Att tänka på när du skickar och tar emot e-post

Att tänka på när du skickar och tar emot e-post

När du skriver mejl bör du vara mer kortfattad och du kan vara mer informell än i ett vanligt pappersbrev.

Det är viktigt att ha en bra ämnesrad, så att mottagaren lätt hittar mejlet i sin inkorg och ser vad det handlar om.

Dela in texten i korta stycken, och ha gärna mellanrubriker om du skriver ett längre mejl. Se till att den viktigaste informationen kommer så tidigt som möjligt.

Om ditt mejl är ett svarsmejl är det bra om du läser igenom både ursprungsmejlet och ditt svar och kontrollerar att du svarat på alla frågor. Då slipper du onödiga följdfrågor i nya mejl.

Kom också ihåg att även mejl till och från myndigheten är offentliga handlingar, som kan begäras ut av journalister eller andra intresserade. Skriv därför aldrig något i ett mejl som du inte kan stå för i tjänsten.

Fundera alltid över vilka som bör ha kopia av mejlet, och se till att det tydligt framgår vem du förväntar dig ska svara eller göra något. En del medarbetare, till exempel chefer, får många mejl för kännedom varje dag och behöver snabbt se vilka som kräver åtgärder.