Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Att tänka på när du skriver för webben

Att tänka på när man skriver för webben

Webbtext läser man direkt på skärmen, och man ser bara en bit av texten i taget. Läsarna är otåliga och vill snabbt få veta om de kommit rätt. Annars klickar de sig vidare. Därför är det extra viktigt att en webbtext är överskådlig.

Se till att det är tydligt vem texten riktar sig till, om den inte riktar sig till alla.

Kort och konkret

Det tar bara några sekunder för läsaren att bestämma sig för att fortsätta läsa eller surfa vidare till en annan webbplats. Därför ska en webbtext vara kort och konkret.

Med hjälp av länkar kan du hänvisa läsaren till andra sidor för att få mer information.

Det viktigaste först

Ge läsarna en chans att direkt avgöra om innehållet intresserar dem. Börja med det viktigaste.

Välstrukturerad text

Använd huvudrubrik, ingress, mellanrubriker, punktlistor och styckeindelning för att få en tydlig struktur.

Enkel text

Det är viktigt att webbtexterna är lätta att läsa och förstå. Allt krångligt myndighetsspråk ska översättas till begripliga ord.

Personligt tilltal

Texten ska vända sig direkt till läsaren och tilltalet ska i de allra flesta fall vara du. Skriv aldrig Du eller Ni med stor begynnelsebokstav.