Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bedömning

Bedömning

Inte bara såret utan hela patientens situation, tillstånd och förutsättningar måste bedömas och dokumenteras. Inga förändringar i omläggningsmetod eller allmän behandling bör göras utan en ordination som dokumenteras och signeras.

Om sårbehandlingen ändras ska detta motiveras och dokumenteras.