Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Beslutets innehåll

Beslutets innehåll

I ett beslut ska det klart och tydligt framgå

  • vem beslutet gäller
  • vad som har beslutats
  • varför det har beslutats
  • vem som har beslutat och när.

Om din text är lätt att läsa och pedagogiskt uppbyggd blir det lättare för mottagaren att ta till sig beslutet. Det blir också enklare att förstå för nästa instans om beslutet blir överklagat.

Ta inte med onödig information i beslutet, som till exempel lagparagrafer som inte direkt har med ärendet att göra eller en detaljerad redogörelse för sådant som mottagaren redan vet.