Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bli bättre på att skriva

Bli bättre på att skriva

Lär dig skriva tydligt och effektivt är till för dig som skriver i jobbet, oavsett om du skriver långa eller korta texter. Du kan använda materialet som utbildning eller som stöd när du skriver. Här finns både allmänna skrivråd och råd för olika typer av texter. Välj de avsnitt som är aktuella för dig och det du arbetar med.

Vi som arbetar i offentlig verksamhet ska uttrycka oss vårdat, enkelt och begripligt. Våra läsare har varierande bakgrund och kunskap. Därför är det extra viktigt att skriva begripligt.

Målet är att du ska veta mer om

  • hur du kan skriva vårdat, enkelt och begripligt
  • hur du skriver mottagaranpassade texter som underlättar för läsaren
  • vad som kännetecknar olika typer av texter
  • var du hittar skrivregler och annat skrivstöd.