Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Checklista

Checklista

 • Jag vet vem jag skriver för och varför.
 • Jag börjar med det viktigaste.
 • Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
 • Jag tilltalar läsaren med ”du”.
 • Texten har informativa mellanrubriker.
 • Jag använder punktlistor där det går.
 • Styckena är lagom långa.
 • Jag undviker långa och tillkrånglade meningar.
 • Jag använder aktiv form i stället för passiv.
 • Jag förklarar de svåra ord som måste vara kvar.
 • Någon annan har läst igenom texten.
 • Läsaren kommer att göra det jag vill efter att ha läst texten.