Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Dina kollegor

Dina kollegor

I våra verksamheter finns också flera olika yrkeskategorier.

Vårdbiträde/stödbiträde –ger omsorg och service inom både äldreomsorg och LSS. Då är du inte utbildad undersköterska eller stödbiträde och arbetar i våra verksamheter.

För att arbeta som undersköterska/stödassistent krävs gymnasial utbildning inom verksamhetsområdet. Som undersköterska/stödassistent kan du göra mer avancerade vård och omsorgsinsatser.

Du kan även komma att samarbeta med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som finns inom hemsjukvården och även på de olika boendena.

På varje arbetsplats finns minst en enhetschef.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns också en myndighetsdel där man säkerställer att de som är i behov av stöd och hjälp får de insatser de har rätt till enligt gällande lagar och regler.  De som arbetar med bedömningar av biståndsansökningar och beviljar beslut av insatser kallas biståndshandläggare.