Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Flytta dokument

Flytta dokument

Att flytta dokument till en annan plats i Alfresco ska göras i samråd med den som är ansvarig på samarbetsytan. Flytt av dokument bör tänkas igenom ordentligt. ”Flytta till” finns under Mer… i högermenyn.

Här väljer du vilken samarbetsyta du vill flytta dokumentet till och därefter i vilken mapp det ska ligga i. Klicka sedan på ”Flytta”.